ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ:

Единично посещение
1 час – 14 лв.

Доплащане след първия час
5 лв. / 30 мин.

Единично посещение на дете под 7 г. и родител / Задължително децата влизат с родител, който се грижи за безопасността им. Включва по 10 мин. инструктаж в двете зони, екипиране и разекипиране./ 1 час – 19 лв.

Funtopia Ninja + Funtopia Kids /Включва по 10 мин. инструктаж в двете зони, екипиране и разекипиране./ 1 час – 19 лв.

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ:

Бебе Нинджа (за прохождащи и деца до 5-годишна възраст) /Задължително децата са с родител, който се грижи за безопасността им. Услугата е валидна за понеделник, сряда и петък от 10.00 до 11.00 ч. Включва по 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране./ 1 час – 10 лв.

TRAMPOLINE BODY WORKOUT /Дните за провеждане са вторник и четвъртък, след предварително записване от 10.00 до 11.00 ч. Включва по 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране./ 1 час – 14 лв.

COLORS OF THE NIGHT /Провежда се в петък в две сесии от 20.00 и 21.00 ч. Включва по 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране./ 

1 час – 14 лв.

FLIP & FLY

1 час – 14 лв.

Чорапи2,50 лв./чифт /Чорапите за многократна употреба са задължителни за всички услуги във Funtopia Ninja./

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ:

Месечна карта за неограничен брой посещения в делнични дни до 17.00 ч. /Картата важи за делнични дни, без официалните празнични и почивни дни./– 99 лв.

Месечна карта за неограничен брой посещения в делнични дни до 22.00 ч./Картата важи за делнични дни, без официалните празнични и почивни дни./ – 149 лв.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е ползването на съоръжението със специално закупени от нашата рецепция чорапи.

ПРЕДИ ПОЛЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ЗОНИТЕ В ТРАМПЛИНИЯ ПАРК, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ЕДНОКРАТНИ ПОСЕЩЕНИЯ:
“МАМА, ТАТКО И АЗ”:

Аз катеря, Мама или Татко ме осигуряват
/включва 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране. Децата се осигуряват от родител/
1 час – 12 лв.
30 мин. – 8 лв.

Аз катеря с Мама или Татко
/включва 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране. Децата се осигуряват от родител/
1 час – 22 лв.
30 мин. – 16 лв.

Аз катеря с Мама и Татко
/включва 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране. Децата се осигуряват от родител/
1 час – 28 лв.
30 мин. – 21 лв.

За всяко следващо дете:
/включва 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране. Децата се осигуряват от родител/
1 час – 9 лв.
30 мин. – 7 лв.

Индивидуално катерене за деца и възрастни:
/Включва 10 мин. инструктаж, екипиране и разекипиране. Децата изчакват да бъдат закачени или откачени от осигурнителните устройства от свободен служител на FUNTOPIA/

Деца – 16 лв.

Възрастни – 16 лв.

Пробна Мини сесия 10 мин. – 5 лв.

Сесия във Funtopia Kids + Пързалка и Скок на страха – 22 лв.

Funtopia Kids + Funtopia Ninja 1 час – 19 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АТРАКЦИОНИ:

Пързалка – 5 лв.

Скок на страха – 4 лв.
/По преценка на служителите на FUNTOPIA, според натовареността на залата, ползването на атракционите за всички желаещи може да се извърши в предварително определен интервал по време на сесията/.

Фасилитатор – 12 лв./час
/Децата, ползващи тази услуга, се поверяват на грижите на служител на FUNTOPIA. Поверените на нашите грижи деца, се катерят в група до 5 деца, последователно по зони./

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ:

Годишна абонаментна карта за 1 дете „Мама, татко и аз“* – 119 лв.

Годишна абонаментна карта за Индивидуално катерене* – 159 лв.

*Годишните абонаментни карти важат за неограничен брой посещение във FUNTOPIA Kids в рамките на 1 календарна година, от датата на закупуване. Те са поименни, на името на родетел или настойник на детето.

 

ВАЖНО!!! Всеки клиент на FUNTOPIA преди влизане и заплащане на съответната услуга, задължително трябва да попълни и подпише Декларация за Информирано съгласие.

Правила за попълване на Декларация за Информиано съгласие“